Ozobot Bit kasutajajuhend ja veebikoolitus

Ozobot / Robootika ja programmeerimine

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

3. Lehekülg 3 / 3 Ozobot Bit ehituskomplekt Ozobot pestavad markerid

2. Lehekülg 2 / 3 • Ozobotile on loodud üle 25 erineva unikaalse värvikood, mille abil saad kontrollida Ozoboti liikumiskiirust ja käitumist. Tu tvu koodidega ingliskeelses juhendis või veebilehel www.ozobot.com/color - language KOODIDE KASUTAMINE • Staatilised koodid peavad paiknema mustal joonel. Must värv on vajalik nii enne kui pärast koodi (va k ahevärviline kood joone lõpus). • Värvikood peab paiknema joonega paralleelselt. Paiguta koodid joonte ristumiskohtadest eemale ja võimalikult sirgetele teelõikudele. • Äpis lohista ja pööra koodid õigesti paika. Puudutades korra koodi, saad valida, kas paig utad vilkuva või staatilise koodi. Kustutamiseks lohista kood joonelt eemale. • Vilkuvad koodid võivad paikneda nii mustal kui ka mistahes värvilisel joonel joone keskel või lõpus. • Kahevärvilisi koode kasuta vaid joone lõpus. • Joonistatud koodide ja teede la ius peab olema ühtlane ja vähemalt 5 mm. Jälgi, et kurvid ei oleks liiga kitsad ega teravnurksed. Joone lõppedes või halvasti joonistatud jooneosas jääb Ozobot seisma. Ära värvi üle serva ega kasuta erineva laiusega värviribasid koodide joonistamiseks, vas tasel juhul ei saa Ozobot koodist aru. • Koodi tähendus võib sõltuvalt suunast olla erinev (nt tulikiirel ja teosammul). HOOLDUS • Ozobot on täpne robot - mänguasi, mida on oluline korrektselt kasutada ja hooldada. • Ozoboti alumisel küljel asuvad 5 valgustundlikku sensorit. Need peavad toimimiseks olema tolmust ja muust mustusest puhtad. Kokkupuude vedelikega võib Ozoboti elektroonikat ja optilisi sensoreid jäädavalt kahjustada. • Ozoboti rataste puhastamiseks veereta aeg - ajal t Ozoboti rattaid mõned korrad puhtal valgel paberil või ebemete vabal kangal. • Ära püüa oma Ozobot t i kesta avada ega osadeks võtta. Vastasel juhul võib Ozobot lakata toimimast ning garantii kaotab kehtivuse. • Kuigi Ozobot on loodud vastu pidama ka juhuslikele kukkumistele, püüa teda siiski mitte maha pillata ega sihilikult visata. Liiga tugevad vajutused võivad kahjustada ka liikumismootoreid. • Ozobot ei talu kasutamist keskkonnas , mis on kuumem kui 60°C. • Kui robot lakkab jäädavalt töötamast pärast garantiiperioodi, vii Ozobot selleks ette nähtud elektri - ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Ülejäänud osad viska olmeprügi hulka. SOOVITUS ED JA KONTAKTID • Säilitage ostutšekk ja kontaktandmed. • Tootja jätab endale õiguse teha tootemuudatusi. Ozobot toodete maaletooja on Insplay | OÜ Rekato, Paavli 2 a , Tallinn. Telefon 6500005, Facebook www.fb.me/ InsplayEesti Liitu meie kasutajagruppidega Facebookis, et püsida kursis uusimate robootika ja STEA M oskusi arendavate vahenditega, saa tuge ning osale vestluses : • Nutivanema klubi lapsevanematele www.facebook.com/groups/nutivanem • Robootika lasteaias www.facebook.com/groups/robootikalasteaias • Robootika koolis www.facebook.com/groups/robootikakoolis Tutvu Ozoboti ja kogu meie robootika tootevalikuga : www.insplay.eu

1. Ozobot Bit s tardik omplekt v eebikoolitusega (INSPLAY - OK) Lehekülg 1 / 3 TUTVUSTUS • Ozobot Bit on üks maailma väikseimaid programmeeritavaid mänguroboteid, mis on laia lt kasutuses Eesti lasteaedades, koolides ja leidnud tee ka paljudesse kodudesse . • Ozobot on varustatud kaksikmootori , erinevate optil iste sensorite, värviliste LED tuled e, taaslaetava akuga ja see kõik on mahutatud vastupidavasse polükarbonaat - kesta . • Ozobot oskab sõita mustal ja värvilistel joontel, anda LED tule abil märku, millist värvi joonel ta sõidab, lugeda värvikoode ning vastavalt ko odile reageerida. • Robotiga saab mängida läbi Ozobot äp i ja teda saab programmeerida kasutad e s Ozoboti värvikoode (esmane tase) või OzoB lockly programmeerimiskeskkonda www.ozobot.com/ozoblockly OZOBOT BIT ALGAJATELE VEEBIKOOLITUS Selle robotiga kaasneb Sulle tasuta eestikeelne Ozobot Bit algajate veebikoolitus, mille saad a ktiveerida külastades linki: http://bit.ly/inspOzokink Alustame Ozoboti karbist välja aitamisega ja uurime, millised mängud on peidus Ozoboti karbis. Järgmisena õpime Ozobotti vildikate abil juhtima. Seejärel liigume äppidega mängima ning lõpetame Ozoboti programmeerimise algtõdedega. Lõpetuseks vaatame, millised lahedaid män ge ise Ozobotile luua ja mida on tootja välja mõelnud. ALUSTAMINE JA LAADIMINE • Ozoboti sisse ja välja lülitamiseks vajuta lühidalt roboti küljel asuvat nuppu (ON/OFF). • Ozobotti tuleb laadida enne esimest kasutuskorda ja siis, kui LED hakkab punaselt vilk uma. Akut laetakse USB juhtme abil. Kui aku on pisut laadinud, vilgub LED punaselt / roheliselt . Kui aku on peaaegu täis, hakkab LED roheliselt vilkuma. Kui aku on lõpuni laadinud, jääb LED tuli roheliselt põlema. KALIBREERIMINE Optimaalseks toimimiseks tule b Ozobo t ti enne iga t kasutuskorda vastaval mängualusel kalibreerida. Paberil ja nutiseadmes mängides on kalibreerimise alus erinev. Kalibreerimiseks tee nii : 1) Hoia sisse lülitus - nuppu 2 sekundi jooksul all seni, kuni Ozoboti LED hakkab valge värviga vilkuma. 2) Seejärel lase nupp lahti ja toimi järgnevalt a. Paberil tegutsedes aseta Ozobot mustale ringile . b. Nutiseadmes kalibreerimiseks ava Ozoboti äpp, vali TUNEUP tegevus, seadista oma ekraan 100% heledusele ning aseta Ozobot kalibr eerimiseks ekraanil asuvale valgele ringile või ekraani heledale osale. 3) Õnnestunud kalibreerimisest annab Ozobot märku sinise tule, edasi liikumise, rohelise tule ja väljalülitumisega. Kui Ozobot vilgub punaselt, alusta kalibreerimist uuesti. 4) Ozoboti peab peale kalibreerimist uuesti sisse lülitama. 5) Kui Ozobot jääb joonel liikudes seisma või ei loe joonistatud koodi korrektselt, proovi robotit uuesti kalibreerida. VÄRVIDE KEEL: OZOKOODID Ozobot loeb värvikoode. Vastavalt värvide järjestusele koodis, täidab O zobot erinevaid käsklusi või muudab oma k äitumist (kiirust, suunda jne). Koode on kahte sorti: • Staatilised koodid: lühikesed värvijärjestused, Ozoboti poolt arusaadavad vaid mustal joo nel. Kasutusel nii Ozoboti äp is kui ka paberil. • Vilkuvad koodid: kiiresti muutuvate värvidega vilkuvad värviikoonid. Kasutusel ainult nutiseadmetes. Võimalikud nii mustal kui ka värvilisel joonel.

Views

 • 2391 Total Views
 • 1748 Website Views
 • 643 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 5

 • 6 insplay.eu
 • 21 51.83.143.171
 • 348 www.google.com
 • 72
 • 4 uus.insplay.eu