50 000 last progema

Meie igaaastane kingitus Eestile.

Insplay - 50000 last progema

Igaüks võiks osata programmeerida, sest programmeerimine õpetab meile, kuidas mõelda.

- Steve Jobs


Viiskümmend tuhat... kuidas?


Insplay väärtusring

 Meie matemaatika töötab nii

Kas 50 000 on suur number? Võib-olla. Tegelikult on see kõigest 1/4 Eesti lastest, kes õpivad lasteaiast kuni põhikooli tasemeni. Usume, et tulebki mõelda suurelt ja Eesti Vabariigile antava kingituse mõju peaks olema laiemalt tuntav. Meie eesmärk on oma tegevuse kaudu pakkuda lisaväärtust, panustada laste STEAM tulevikuoskuste arendamisse ja populariseerida seda toetavat valdkonda laiemalt.

MATIK / STEAM vahendid

MATIK ehk STEAM vahendid

Igal aastal tarnime Eesti turule 7000-9000 programmeeritavat robotit, -miniarvuti ja -mänguasja. Need jõudsid kasutusele nii kodudes kui ka lasteaedades, koolides ja huviringides. Ringitegevuses töötab ühe vahendiga keskmiselt 6 last.


Tutvu valikuga

Õpetajate ja lapsevanemate võrgustikud

Võrgustikud

Haldame koos toredate abilistega kolme erinevat Facebooki gruppi, mis on mõeldud STEAM oskusi toetavate praktikate vahendamiseks. Julgustame õpetajaid oma õpilugusid ja kogemust jagama ning anname iga kuu välja #robootikategu tunnustuse. Gruppides on kokku ligi 4000 liiget.

Robootika lasteaias

Robootika koolis

Nutivanema klubi

Eestikeelsed materjalid

Eestikeelsed materjalid

Oleme lokaliseerinud ja toetanud mitmete erinevate eestikeelsete õppematerjalide ning äppide loomist. Mitmed materjalid on valminud läbi hea koostöö oma ala praktikutega.


Bee-Bot õpilugude raamat


Väljakutsed ja võistlused

Väljakutsed

Tänapäeval otsivad nii lapsed kui õpetajad lisaks teooriale ka käed-külge põnevaid väljakutseid, kus oma teadmisi proovile panna. Selle jaoks korraldame sageli erinevaid väljakutseid, mis teevad õppimise mänguliseks. 2019 aastal osales meie võistlustel üle 2500 lapse.


Insplay Roboliiga 

  RoboOlümpia  

Koolitus ja tugi

Koolitus ja tugi

Korraldame erinevaid tasuta veebiseminare, mis tutvustavad meie vahendite praktilisi kasutusvõimalusi. Nendes jagavad oma kogemust oma ala asjatundjad õpetajad ja teised praktikud.

Oleme LEGO Edcuation sertifitseeritud koolituspartner ja viime läbi ametlikke kursuseid. Pakume kõikidele oma valikus olevatele vahenditele ka hooldust ja tuge.

Meie YouTube kanal

Hooldusteenus

Sündmused ja sarjad

Sündmused ja sarjad

Panustame erinevatesse valdkonda populariseerivatesse ja laste arengut toetavatesse algatustesse. Sellega viime ellu oma missiooni ehk aitame tekitada uut innovatsiooni läbi MATIK oskuste omandamise.

Robotex


Teaduslaborid ja loomelaborid, MakerSpace

Teadus ja loomelaborid

Koostöös Tallinna Haridusametiga oleme aidanud ellu kutsuda viis erinevat EduInnoLab kompetentsikeskust lasteaedades ja koolides. Toetasime ka Pärnu koole Baltikumi esimese Globisens mobiilse teaduslabori kasutuselevõtus.


Makeblock labor 

  Globisens labor  RoboaedMilliseid oskuseid programmeerimine arendab?

Progemine õpetab last mõtlema stiilis mis juhtub siis kui. Varajases eas progema õppimine arendab lõppkasutaja asemel asjatundja, kes oskab tulevikus arvuti ja sinna ühendatud riistvara (asjade internet ehk Internet of Things, IoT) enda, oma ettevõtte või teadusprojekti kasuks tööle panna.

Mõtlemine

Progemine arendab kõige efektiivsemal viisil mõtlemist ja analüüsioskusi. Seal hulgas loogilist lähenemist ja probleemilahendamise oskusi ning üldistusvõimet.

Loovus

Edukas progeja on alati samavõrra loominguline ja innovatiivne kui pragmaatiline ning ratsionaalne. Sageli loob kastist välja mõtlemine

suurimat väärtust.

Praktika

Juba esmaseid progemisoskusi saab kasutada praktiliste äppide loomisel. Progeda oskamine õpetab meile, kuidas töötab internet.

Koostöö

Progemine arendab  koostööoskusi, sest edukas programm sünnib tiimis tihedas koostöös erinevate osapoolte vahel.