InO-Bot roboti õppejuhend

TTS / Muu

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

5. Korduste kasutamine aitab vähendada vajalike käskluste arvu. Käsklust „10 cm edasi ja seejärel 90 kraadi paremale“ korratakse neli korda. Näites (paremal) on kujutatud seda liikumist. LISATEGEVUS Milliseid teisi levinud hulktahukaid saavad lapsed luua?

3. Kui erinevad mustrid on uuritud, siis tuleks järgmiseks proovida matkida midagi ümbritsevast maailmast. Liiklusfoorid on hea näide. Paluge lastel kirjutada programmeerimiskood, mis süütaks LED-id 1, 2 ja 3 foorituledena. Abiks on pildimaterjal, mis selgitab fooritulede tsüklit. See võimaldab lastel enne Scratchis tööle asumist oma koodi ette planeerida. Ülal on toodud fooritulede näidisprogramm. Märkus. Sama tulemuse saavutamiseks on erinevaid viise. LISATEGEVUS Selle tegevuse laiendamiseks võite paluda lastel luua veel ühe foori, mis töötab teistpidi. Tegu võib olla tuledega ristmikul või märgutuledega kohas, kus tee läheb üle üherealiseks. Selleks võib kasutada InO-Boti kahte poolt, s.t LED-tulesid 1, 2 ja 3 tagumiste tulede 8, 7 ja 6 vastu.

7. LISATEGEVUS Kui olete kõik erinevad helid ära kuulanud, siis saate luua programmi muusikapala esitamiseks. Allpool on toodud nimekiri nootidest, mida InO-Bot oskab mängida. Paremal on toodud näide tuntud viisijupist. (Kas suudate mõistatada, mis palaga on tegu?) Heli Noot 17 1c 18 1d 19 1e 20 1f 21 1g 22 2a 23 2b 24 2c 25 2d 26 2e 27 2f 28 2g 29 3a Oluline on kasutada blokke „oota“, sest need määravad nootidevahelised pausid. Neid pause on võimalik luua ka muutuvana. See tähendab, et pausi kestust saab muuta ühes kohas ja ei pea muutma korduvalt programmi piires.

4. Ino-Boti pliiatsimehhanismi kasutamine. PÕHIEESMÄRK MIDA SOOVIME SAAVUTADA TEGEVUS InO-Botil on tõstetav ja langetatav pliiatsikinnitusega mehhanism. Selle abil saab jälgida, kus InO-Bot on varem liikunud. Roboti abil kujundite joonistamine aitab lastel arendada programmeerimisoskusi ja matemaatilisi teadmisi. Esimene ülesanne on panna InO-Bot liikuma ruudukujuliselt. InO-Botil on suured rattad ja see võib tekitada väikseid vigu. Kuigi reguleerimine ei ole matemaatiliselt täpne, siis saab pööramisnurka kraadi või kahe võrra suurendada ja vähendada. Liikumise täpsust võib mõjutada ka InO-Boti aluspinna tüüp. Plaanida, kirjutada ja veakontrollida programme, mis viivad täide kindlaid eesmärke, sealhulgas füüsiliste süsteemide juhtimine või simuleerimine. Lahendada probleeme jagades neid väiksemateks osadeks. Käivitage TTS Scratch Launcher. Valige InO-Bot Basic. Kui ühendus on loodud, siis lohistage ekraanil kuvatavad näidisprogrammid töölaualt ära. Üksikasjaliku teabe InO-Botiga ühenduse loomise kohta leiate InO-Boti kasutusjuhendist. InO-Boti rakenduse Scratch esmakordsel käivitamisel on saadaval ka blokk „Liikumine lõpetatud“. See blokk tagab, et InO-Botile e saadeta järgmist käsklust enne viimase käskluse täitmist. Pidage meeles, et arvuti juhib InO-Boti reaalajas. INSPIREERIVAD IDEED Kujundite joonistamine InO-Botiga Vanus 7-11

8. Kasutada InO-Boti automaatseid esitulesid. PÕHIEESMÄRK MIDA SOOVIME SAAVUTADA ETTEVALMISTUS Käivitage TTS Scratch Launcher. Valige InO-Bot Basic. Kui ühendus on loodud, siis lohistage ekraani stsenaariumialalt seal kuvatavad näidisprogrammid. Üksikasjaliku teabe InO-Botiga ühenduse loomise kohta leiate InO-Boti kasutusjuhendist. Plaanida, kirjutada ja veakontrollida programme, mis viivad täide kindlaid eesmärke, sealhulgas füüsiliste süsteemide juhtimine või simuleerimine. Lahendada probleeme jagades neid väiksemateks osadeks. K u j u t l u s v õ i m e INSPIREERIVAD IDEED Ino-Boti andurite kasutamine Vanus 7-11

2. INSPIREERIVAD IDEED InO-Boti funktsioonidega tutvumine Tutvuda InO-Boti teatud funktsioonidega. PÕHIEESMÄRK MIDA SOOVIME SAAVUTADA ETTEVALMISTUS TEGEVUS InO-Botil on rohkelt sisendeid ja väljundeid, kuid mõistlik on alustada võimalikult lihtsalt. Alustage väljunditega ja laske lastel uurida, mida on võimalik teha seadme peal paikneva 8 RGB LED- tulega. LED-tuled kannavad tagant ettepoole numbreid 1 kuni 8 (InO-Bot suunatud seljaga teie poole). Lapsed võiksid katsetada LED-i numbri muutmist ja uurida välja, milline LED on milline. Seda tegevust saab edasi arendada tuues mängu korduste kontseptsiooni. Lapsed saavad proovida LED-ide erinevas järjekorras aktiveerimist, et luua erinevaid mustreid. Näites (paremal) on kujutatud hädaabisõiduki vilkurite valgusmustrit. Käivitage TTS Scratch Launcher. Valige InO-Bot Basic. Kui ühendus on loodud, siis lohistage ekraanil kuvatavad näidisprogrammid töölaualt ära. Üksikasjaliku teabe InO-Botiga ühenduse loomise kohta leiate InO-Boti kasutusjuhendist. Plaanida, kirjutada ja veakontrollida programme, mis viivad täide kindlaid eesmärke, sealhulgas füüsiliste süsteemide juhtimine või simuleerimine. Lahendada probleeme jagades neid väiksemateks osadeks. Vanus 7-11

6. Kasutada InO-Boti heliefekte. PÕHIEESMÄRK MIDA SOOVIME SAAVUTADA ETTEVALMISTUS TEGEVUS InO-Botil on 29 heliefekti. Täpsem ülevaade neist on saadaval kasutusjuhendis. Alustage lihtsa korduvalt esitatava silmuse loomisest, mis võimaldab valitud helisid ühe nupuvajutusega esitada. Näidises (paremal) kasutatakse muutujat. Valige Scratchi jaotises Andmed „Loo muutuja“. Pange sellele nimeks „noot“. Paremal kujutatud blokid tähendavad, et klaviatuuri ülesnoole vajutamine lisab muudetava noodi väärtusele 1 ja esitab selle heli InO-Botis. Nulli vajutamisel lähtestatakse muutuja „noot“ väärtuseks 0. Näiteks, vajutage 0 ja „noot“ on 0. Vajutage ülemist noolt ja „noot“ = 0 (selle hetkeväärtus) + 1 ehk nüüd „noot“ = 1, seega InO-Bot esitab heli 1. Vajutage ülemist noolt ja „noot“ = 1 + 1 ehk nüüd on „noot“ = 2 jne. Käivitage TTS Scratch Launcher. Valige InO-Bot Basic. Kui ühendus on loodud, siis lohistage ekraanil kuvatavad näidisprogrammid töölaualt ära. Üksikasjaliku teabe InO-Botiga ühenduse loomise kohta leiate InO-Boti kasutusjuhendist. Plaanida, kirjutada ja veakontrollida programme, mis viivad täide kindlaid eesmärke, sealhulgas füüsiliste süsteemide juhtimine või simuleerimine. Lahendada probleeme jagades neid väiksemateks osadeks. INSPIREERIVAD IDEED Muusika tegemine InO-Botiga. Vanus 7-11

9. TEGEVUS InO-Botil on erinevaid sensoreid, mida saab kasutada käivitussisenditena. Need käivitajad võivad aktiveerida väljundeid, näiteks lülitada pimedas esituled põlema. Paremal toodud näide kujutab tingimuslause („Kui... siis...“ blokk) kasutamist. „Kui“ valgussensori väärtus on alla 25, „siis“ lülita esituled sisse. „Kui“ see ei ole alla 25 (25 või rohkem), „siis“ lülita tuled välja. Valgusolusid tuleb kontrollida pidevalt (mitte ainult korra), seega kasutatakse siin silmust „lõpmatult“. Esitulede käivitamiseks sobiva valgustugevuse väärtuse leidmine võib vajada pisut katsetamist. LISATEGEVUS Looge InO-Botile takistusrada, milles on tunnel, mis on piisavalt hämar, et esituled süttiksid. K u j u t l u s v õ i m e Lapsed saavad luua lõbusaid ja väljakutsuvaid tegevusi, arendades samas oma programmeerimis- ja veaotsinguoskusi.

1. InO-Bot Oleme koostanud valiku tegevustest ja inspireerivatest ideedest, mis aitavad teil InO-Boti tõhusalt klassiruumis kasutada. Järgnevad tegevused aitavad lastel õppida arvutamist ja arendada algoritmilist mõtlemist. Järgnevad tegevused aitavad lastel õppida arvutamist ja arendada algoritmilist mõtlemist. InO-Boti kasutamine toetab laste matemaatilise mõtlemise kujunemist ning aitab neil lahendada lahtiseid küsimusi, mis eeldavad probleemi osadeks jagamist, modelleerimist ja algoritmide tundmist. Robot aitab lastel arendada neid oskusi, mis on edaspidi olulised ka teistes õppeainetes. INO-BOTI TUTVUSTUS SUURELT MÕTLEMINE I n s p i r e e r i g e ÕPPEJUHEND Iga tegevuse puhul on täpsustatud sobiv vanusevahemik. Kui mõni teie lastest on pisut edasijõudnum või töötab kiiremini, siis oleme selleks puhuks toonud välja ka lisategevusi. Ühegi tegevuse puhul ei ole määratud kindlat aega, mis tuleks sellele kulutada. Kuluv aeg võib varieeruda. Teatud oludes võib olla mõistlik tegevusi vastavalt laste vajadustele veelgi väikemateks osadeks jagada. TEGEVUSTEST LÄHEMALT

Views

 • 2804 Total Views
 • 2110 Website Views
 • 694 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 5

 • 5 insplay.eu
 • 48 51.83.143.171
 • 348 www.google.com
 • 72
 • 4 uus.insplay.eu