Easi-Scope juhtmevaba mikroskoobi õppejuhend

TTS / Teadus

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

8. Lastele antakse uurimiseks fossiilid. Nad teostavad Easi-Scope'i abil põhjalikke vaatlusi ja kasutavad seda, et tuvastada, milliste organismidega on erinevate fossiilide näol tegu. LISATEGEVUS

6. Lastele antakse erinevat tüüpi pinnast. Nad märgivad oma vaatluse tulemused üles ning arutavad neile antud pinnaseproovide sarnasuste ja erinevuste üle. LISATEGEVUS

4. Lapsed koguvad huumust ja uurivad Easi-Scope'i abil, kas selles elab pisikesi elukaid. Nad joonistavad ja talletavad oma leiud (fotode abil). Märkus. Tarkvarast pärinevad fotod ja videod salvestatakse automaatselt „Minu dokumentides“ Xploview kausta. Fotosid saab teha tarkvara kaudu (ülemise menüüriba nupuga) või seadme enese pildistamisnupuga. Videoid saab teha tarkvara kaudu (ülemise menüüriba nupuga). Kasutage Easi-Scope'i, et vaadata taimenäidiseid ja arutage, mida näete. Võrrelge ja kõrvutage erinevaid näidiseid. Lapsed võivad teha fotosid ja neid oma tähelepanekute ülesmärkimiseks välja trükkida või valida mõne näidise joonistamiseks. LISATEGEVUS

5. Arutlege erinevate kivimite ja nende tekkimise üle. Tutvustage Easi-Scope'i ja Xploview tarkvara kasutamist. Käige uuesti üle Easi-Scope'i põhiomadused, muuhulgas ka fotode tegemist võimaldav pildistamisnupp ja fokusseerimisrõngas. Käige uuesti üle Xploview tarkvara põhiomadused, muuhulgas ka pildistamine, aegvõtted ja videote tegemine. Aegvõtete funktsioon võimaldab kasutajal tema poolt valitud ajaintervalli järel järgemööda automaatselt pildistada (vt seadistusi). Lapsed valmistavad ette tabeli oma vaatlustulemuste ülesmärkimiseks, seejärel kasutavad Easi-Scope'i erinevate kivimite ehituse uurimiseks. Pärast uurimist märgivad nad tabelisse, mida nägid (nt kristalliline või teraline ehitus). Nad võivad oma leidude dokumenteerimiseks ka fotosid teha. Arutage nähtu üle ja püüdke vaatluste teel jõuda arusaamisele, milliste kivimitega on tegu. Jagage lastele Xploview tarkvaraga sülearvutid, Easi-Scope'id ja valik uuritavaid kivimeid (nt sette- ja vulkaanilised kivimid). • Õpetada lapsi läbi viima hoolikaid vaatlusi IKT-seadmetega nagu Easi-Scope. • Võimaldada lastel kasutada oma klassifitseerimisoskusi erinevate kivimitüüpide uurimisel ja rühmitada neid vastavalt ehitusele. INSPIREERIVAD IDEED Vanus 7-9 Easi-Scope'iga tutvumine Töötada teaduslikult kasutades vaatlust erinevat tüüpi kivide tuvastamiseks ja klassifitseerimiseks. PÕHIEESMÄRK MIDA SOOVIME SAAVUTADA TEGEVUS ETTEVALMISTUS

2. INSPIREERIVAD IDEED Easi-Scope'iga tutvumine Pakkuda lastele võimalusi kasutada IKT-d ümbritseva maailma vaatlemiseks ja uurimiseks. Lapsed lähevad jalutama ja otsivad põnevaid asju, mida Easi-Scope'iga lähemalt uurida. Näidake, kuidas Easi-Scope töötab. Ideaalis võiks arvuti olla ühendatud projektoriga, et anda pildist parem ülevaade. Kasutage Easi-Scope’i esemete vaatlemiseks (nt kivid, puit, puulehed jm). Peitke esemed laste eest ja paluge neil mõistatada, milline ese on ekraanil nähtav. Veenduge, et arvutile, millega tööle asute, on paigaldatud Xploview tarkvara. Ühendage Easi-Scope arvutiga. Käivitage Xploview tarkvara. Kui Easi-View ei avane, siis veenduge, et seadme valikuks on määratud USB 2.0 Camera (menüüriba parempoolne ülanurk). Märkus -tarkvarast pärinevad fotod ja videod salvestatakse automaatselt „Minu dokumentides“ Xploview kausta. • Pakkuda lastele võimalusi kasutada IKT-d ümbritseva maailma vaatlemiseks ja uurimiseks (nt kasutades digitaalset mikroskoopi fotode tegemisel). • Arendada uudishimu ja küsimisoskust. • Arendada vaatlusoskust. Vanus 3-5 PÕHIEESMÄRK MIDA SOOVIME SAAVUTADA ETTEVALMISTUS TEGEVUS LISATEGEVUS

3. Kasutada teaduslikke oskusi (nt vaatlust), et võrrelda ja kõrvutada taimi. Õpetage lastele, kuidas Easi-Scope töötab. • Demonstreerige, kuidas Easi-Scope'i fookuserõnga abil teravustada. • Näidake, kuidas seadme ja tarkvara abil fotosid teha ning kust need hiljem arvutist leiab. Ühendage Easi-Scope arvutiga ja käivitage Xploview tarkvara. Kui Easi-View ei avane, siis kontrollige seadme seadistusi sätetes (menüüriba parempoolne ülanurk). Koguge lastele kasutamiseks sobivaid näidistaimi. • Kasutada vaatlusoskusi, et võrrelda ja kõrvutada taimi. • Dokumenteerige mikroskoobiga teostatud uuringute tulemused jooniste ja fotodena. • Kasutage IKT- ja mikroskoopiaoskusi, et arendada laste arusaamist teadusest (nt taimede ehitusest) ja muudest aladest (nt ajaloolised esemed, mustrite ja kujundite otsimine matemaatikas). • Looge digitaalseid ressursse/dokumente (fotod/videod). INSPIREERIVAD IDEED Vanus 5-7 Easi-Scope'iga tutvumine PÕHIEESMÄRK MIDA SOOVIME SAAVUTADA TEGEVUS ETTEVALMISTUS

7. V a a d e l g e Teostada kohalikus keskkonnas leiduvate loomade ja taimede põhjalikke vaatlusi ja luua üksikasjalikke joonistusi. Jagage lastele Xploview tarkvaraga sülearvutid, Easi-Scope'id ning valik kohalikust keskkonnast pärit uuritavaid loomi ja taimi. Õpetajad võivad paluda lastel ise leida uuritavaid isendeid ja aidata neid seejuures. Arutage organismide üksikasjalike vaatluste ja jooniste olulisust teaduses. Tooge näiteks kuulsate loodusteadlaste Charles Darwini ja Alfred Russeli joonistusi. Tooge näiteid, kuidas nende joonistuste abil tõendati evolutsiooni ja jaotage uuritud organismid vastavalt nende avastamisajale. Lapsed võiksid väikestes rühmades kasutada Easi-Scope'i erinevate kogutud organismide vaatlemiseks, teha fotosid ja valida ühe isendi üksikasjaliku joonise tegemiseks. Nad võivad kasutada klassifitseerimisjuhiseid või muid allikaid organis mide tuvastamiseks ja märkida üles viise, mil need loomad või taimed on nende hinnangul oma elukeskkonnaga kohanenud. Milline see isend paistab võrreldes äärmuslikumates oludes elavate organismidega? • Uurida erinevaid fossiile ja tuvastada, milliste organismidega on tegu. • Kasutada Easi-Scope'i, et viia läbi põhjalikke vaatlusi ja luua üksikasjalikke joonistusi. • Klassifitseerida ja tuvastada loomi ja taimi vaatlusoskuste, allikate ja klassifitseerimisjuhiste abil. INSPIREERIVAD IDEED Vanus 9-11 Easi-Scope'iga tutvumine PÕHIEESMÄRK MIDA SOOVIME SAAVUTADA ETTEVALMISTUS TEGEVUS

1. Easi-Scope ÕPPEJUHEND I n s p i r e e r i g e See hõlpsasti kasutatav mikroskoop võimaldab teil igapäevaseid asju hämmastavalt lähedalt uurida. See lihtne koheselt kasutusvalmis seade ühendatakse arvutiga USB-kaabliga ja sisaldab integreeritud LED-valgustit. Järgnevad tegevused arendavad ennekõike laste teaduslikke oskusi nagu vaatlemine ja dokumenteerimine. Sarnased tegevused ja oskused on olulised ka teistes õppeainetes, näiteks ajaloos ja geograafias, samas kui noorematele lastele mõeld ud tegevused aitavad neil paremini mõista ümbritsevat maailma. Tegevused on järjestatud lähtudes vanusetasemest ja on seotud teaduslike oskuste kui ka seadme kasutamisega. Nooremad lapsed võivad seadme kasutamisel vajada abi, kuid kasvades õpivad nad Easi-Scope’i üles seadma ja iseseisvalt koos arvutitarkvaraga kasutama. Tegevuste teostamiseks vajalik aeg sõltub õpilaste oskustest ja õppekava mahust. . EASI-SCOPE'I TUTVUSTUS SUURELT MÕTLEMINE KUIDAS ON SEE SEOTUD ÕPPIMISEGA

Views

 • 3834 Total Views
 • 2796 Website Views
 • 1038 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 5

 • 12 insplay.eu
 • 24 51.83.143.171
 • 261 www.google.com
 • 54
 • 8 uus.insplay.eu