Airblock juhend (1)

Makeblock / Robootika ja programmeerimine

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

2. Lehekülg 2 / 2 NUTIRAKENDUS JA PROGRAMMEERIMINE Makeblock äpp Apple iOS või Android nutiseadmetele töötab A irblock roboti juhtpuldina ja seal saad visuaalselt läbi blokkide kavandada ka oma programme. NB! Rakendus on saadaval ka eestikeelsena! http://learn.makeblock.com/en/makeblock - app AIRBLOCKI LENN UTAMINE Drooni on soovitav kasutada lennutamiseks siseruumides alal , mis on suurem kui 3x3x3 meetrit. Droon peaks startima tasaselt kõva pinnasega alalt. Pehmed alad (näiteks vaip, muru) võivad ultraheli anduri tööd häirida. Drooni ei tohi kasutada vee ko hal! Tuuline väliskeskkond võib häirida drooni normaalset tööd. Enne starti tuleks veenduda, et kõik moodulid on korrektselt ühendatud ja tiivik - m ooduli kaitsekatted eemaldatud. Kaitsekatted takistavad normaalset õhuvoolu ja takistavad drooni lendu tõusmist. Kui vajutate lennu ajal rakenduses toite nu pule, lülitub droon koheselt välja ja kukub alla. Tiivikud töötavad suurel kiirusel ning võivad vigastada loomi ja inimesi ning takerduda juustesse ja karvadesse. Juuste, karvade, vee jm s tiivik - moodulisse takerdumine võib kahjustada elektroonikat. HÕLJUKI REŽIIM E nne hõljuki kasutamist tuleb pea moodulile paigaldada kaitsekatted. Pordis 1 ja 4 olevatele moodulitele paiguta ta kse ainult ülemised katted, kõigile ülejäänutele tuleb paigutada nii ülemi ne kui alumine kate ( inglisekeelses juhendis joonis lk 21). Alumine kate tuleb asetada selliselt, et mootori tugijalg asetuks spets iaalsesse vahesse. Külgmiste tiivik - moodulite ühendamisel jälgige, et mõlema külje mootorid asetseksid vastakuti ( inglisekeel ses juhendis joonis lk 25). Hõljukit on soovitav kasutada siledatel pindadel. Nuti rakenduses on erinevad režiimid maa ja vee jaoks! Ärge kasutage hõljukit mudastel ja ebatasastel pindadel. Vee režiimis ärge kasutage hõljukit lainete või takistuste korral. Arvestage, et Bluetooth’i ühendus on piiratud. Ärge kasutage hõljukit suurtel veekogudel. Tiivik - mooduleid saab pea moodulile ühendada erinevatel viisidel, võttes arvesse erinevaid tiivikute poolt tekitatud õhuvoolusid. Enda loodid sõidukit tuleb kasutada s iledatel ja puhastel pindadel . HOIATUSED • Mängimiseks on vajalik täiskasvanu abi ja järelevalve . • Lämbumiso ht – toode sisaldab väikseid osi , millel on teravad servad. Ei sobi alla 3 - aastastele. • Vaata, et kõik aku ja klemmide vahelised ühendused oleksid õig esti paigaldatud. • Kasutatud aku vii selleks etten ähtud kogumispunkti. Ära viska seda olmeprügi hulka ega mata või põleta neid. • Kui sa ei mängi robotiga pikema aja vältel, siis eemalda akud peamooduli küljest . SOOVITUS ED JA KONTAKTID • Säilitage ostutšekk ja kontaktandmed. • Tootja Makeblock jätab endale õiguse teha tootemuudatusi. Makeblock toodete maaletooja on Insplay | OÜ Rekato, Paavli 2 a , Tallinn. Tel 6500005 . Liitu meie kasutajagruppidega Facebookis, et püsida kursis uusimate robootika ja STEA M oskusi arendavate vahenditega, saa tuge ning osale vestluses : • Nutivanema klubi lapsevanematele www.facebook.com/group s/nutivanem • Robootika lasteaias www.facebook.com/groups/robootikalasteaias • Robootika koolis www.facebook.com/groups/robootikako olis Tutvu teiste Makeblocki tootevalikuga : www.insplay.eu

1. Airblock modulaarne programmeeritav droon 99808 Lehekülg 1 / 2 TUTVUSTUS Airblock on modulaarne ja programmeeritav õhusõiduk, mille saad muuta drooniks, hõljukiks, paadiks või ehitada oma unikaalseid liikureid. Intuitiivne graafiline programmeerimisliides muudab Airblocki õhusõiduki platvormiks, mida saad oma nägemise järgi tän u magnetitega ühendatavatele moodulitele lihtsasti kokku panna. Omaloodud sõidukit on mugav juhtida ja visuaalselt plokkide põhiselt programmeerida läbi eesti - , vene - ning ingliskeelse toega Makeblock nutirakenduse (iOS ja Android). Mõeldud vanusele alates 8. eluaastast. ALUSTAMINE • Pane Airblock õhusõiduk kokku järgides karbis olevat ingliskeelse juhendi jooniseid . K okkupanemise juhendi leiad ka Makeblock rakendusest . • O ma sõidukite ehitamiseks pole vaja tööriistu . Võid luua drooni, maa või vee peal liikuva hõljuki, kolmnurkse või ämbliksõiduki jne. • Visuaalse Blockly sa rnase laste sõbraliku rakendusega Makeblock saad õppida programmeerimist ja aerodünaamikat, juhtida robotit või omaloodud sõidukeid. • Tänu pehmest va htkummiga kaitstud tiivikutele on Aitblock vastupidav kokkupõrgetele ja seda saab lennutada ka siseruumides. Tutvu ohutusnõuetega inglisekeelses juhendis ! AIRBLOCKI MOODULID Komplektis sisaldub üks peamoodul, 6 magnetiga kinnituvat tiivik - moodulit, aku k oos laadimisalusega ja kleepsud : 1. Peamoodul isse on sisse ehitatud järgmised andurid ja võimalused : a. U ltraheli andur – drooni kõrguse mõõtmiseks maapinnast. Kõrguse mõõtmiseks kasutatakse ka sisseehitatud baromeetrilt saadud väärtusi. b. G üroskoop – võimaldab pea moodulil end korrektselt positsioneerida . c. M i tmevärviline valgusindikaator – valguse heledust ja värvi on võimalik rakenduse abil muuta . d. Bluetooth – võimaldab reaalajas anduritelt kogutud andmete edastu st tahvelarv uti või nutitelefoniga. Kui pea moodul on telefoni või tahvelarvutiga ühenduses, põlevad selle indikaatorid punaselt. e. 6 tiivik - mooduli ühenduspesa . 2. Tiivik - moodul koosneb mootorist, tiivikust, raamist ning selles olevast valgusindikaatorist ja üh enduskontaktist. Valgusindikaator süttib, kui mootor käivitatakse. Tiivik - mooduleid on kahte tüüpi: mus tad, mis pöörlevad päripäeva ning punased, mis pöörlevad vastupäeva. Tiivik - mooduleid on võimalik peamooduliga ühendada nelja erineva nurga all. M oodulid tuleb ühendada järgmiselt: a. punased - portides 1, 3 ja 5 b. mustad - portides 2, 4 ja 6 P ortide numbrid on kirjas pea mooduli ko ntaktidel. Lisaks suunduvad pea mooduli valgusindikaatori kiired portide 1, 5 ja 3 suuna s (inglisekeelses juhendis joonis lk 09) . 3. Ak u . A irblock i pea moodulil ei ole eraldi käivitusnuppu. Kui aku on ühendatud, läheb pea moodu l automaatselt ooterežiimi (pea moodulil põleb valge valgus). Aku ühendamisel tuleb tähelepanu pöörata õigele kontaktide asetusele. Aku laadimisel kuvat akse laadijal p unast tulukest, kui aku on täis laetud, põleb roheline tuli. Kui akut pikema aja jook sul ei kasutata, tuleks see pea mooduli küljest eemaldada . Ärge laadige akut üle 12 tunni . Akut ei tohiks kasutada kõrge temperatuuri ga ja õhuniiskusega kohtades . Peale laadimist on aku kestvus 6 minutit. 4. Kleepsud on komplektiga kaasas ja need aitavad tuvastada drooni suunda õhus. Soovitatav on punane klee ps ühendada punase tiivikuga pea mooduli külge, mis asetseb pordis nr 1, ja roheline kleeps musta tiivikuga moodulile, mis asetseb pordis number 4. Komplektiga on kaasas kolm erineva disainiga kleepsu. Kõiki kleepse ei ole vaja droonile kleepida!

Views

 • 2176 Total Views
 • 1768 Website Views
 • 408 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 5

 • 2 insplay.eu
 • 175 www.google.com
 • 13 51.83.143.171
 • 36
 • 8 uus.insplay.eu