Our Blog

Get in touch with us


#robootikategu 2022

Janne Kivila
April 2022 — 646 views Robootikalasteaias #robootikategu Väljakutse


Haridusrobotite õpilugude väljakutse


Insplay RoboOlümpia 2021

Janne Kivila
October 2021 — 1548 views RoboOlümpia Robootika Robootikakoolis Robootikalasteaias Väljakutse Võistlus


#Robootikategu